Friezen-om-Utens is een stichting die zich inzet voor behoud en verdieping van de Friese cultuur. Daarnaast zet zij zich in voor het verder verduurzamen van de samenleving. Dit doet zij door het verbinden van Friezen binnen en buiten de provincie die zich hiervoor in willen zetten. Hierbij gaat het om “crowdfunding”, kennisdeling, het beschikbaar stellen van netwerken en persoonlijke inzet voor projecten.

Onder Friezen verstaan wij binnen dit netwerk niet alleen de houder van een “Fries Paspoort”, maar ook een ieder die zich op andere wijze door bijvoorbeeld het landschap, schaatsen of zeilen aan Friesland verbonden voelt en deze relatie wil aanhalen of verdiepen.

Friezen-om-Utens zet dit platform in om een structurele bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de lokale samenleving. Het netwerk richt zich op projecten binnen taal, cultureel erfgoed, literatuur, muziek, theater, beeldende kunst & ontwerp en verduurzaming.

Lid worden

U kunt niet alleen projecten ondersteunen maar ook de Stichting Friezen-om-Utens die dit alles mogelijk maakt. Daarmee draagt u bij aan dit Friese netwerk.

Ga verder om lid te worden

Doel en achtergrond

Op deze website kan een “Fries om Utens” rechtstreeks toegang krijgen tot actuele projecten, kunstenaars, verenigingen, stichtingen etc. Het bevat een wereldwijd netwerk van individuen die hoogwaardige projecten binnen de provincie willen ondersteunen.

Het gaat niet persé of alleen om geld. Het kan ook gaan om uitwisseling van kennis en ervaring, en om toegang tot netwerken. Zo heeft een Friezin om Utens contact gelegd met een stichting die kleinschalige musea in Friesland wil gaan ondersteunen bij de professionalisering van de “back office”. De beurs blijft gesloten, maar kennis en ervaring zullen grif van hand tot hand gaan.

Geen (enkele) winstdoelstelling

Stichting Friezen-om-Utens streeft geen winst na. Bij projectindieners worden geen abonnementsgelden geheven. Ook worden geen vergoedingen ingehouden. Er komt geen projectbureau of andere onnodige overhead. Bovendien keert het netwerk geen beheers- of anderszins vergoedingen uit aan bestuursleden, noch aan hen gelieerde natuurlijke en/of rechtspersonen. In het kort: iedere door een Fries om Utens toezegde euro zal ten goede komen aan het door hem/haar geselecteerde project.

Het netwerk is volledig onafhankelijk van politiek, bestuur, kerk of welke instelling of vereniging ook. Het netwerk is ook financieel volledig onafhankelijk.

Bekijk de mogelijkheden om bij te dragen aan dit netwerk.

Citaten

Het initiatief Friezen om Utens stimuleert iedereen die wat met Friesland heeft, van ver of dichterbij, om actief betrokken te zijn bij allerlei culturele initiatieven. Het maakt mogelijk en verbindt. Het netwerk heeft er toe bijgedragen dat Museum Belvédère in 2013 een prachtig schilderij van Willem van Althuis kon verwerven. Daar zijn we buitengewoon blij mee.