Het bestuur van Friezen om Utens stelt zich graag aan u voor:

Erik Hanenburg (voorzitter)

Erik Hanenburg (1969) is geboren en getogen in Sneek. Na de middelbare school volgde een studie rechten te Leiden gevolgd door een promotieonderzoek aan de Universiteit van Göttingen. Na werkzaamheden in Duitsland, België en de Verenigde Staten werkte hij als advocaat te Amsterdam. Sinds 2004 is hij zelfstandig juridisch adviseur in energie, technologie en verduurzaming en sinds 2013 bovendien bestuurder bij een wereldwijde ontwikkelaar van wind- en zonne-energieprojecten.

“Mijn promotie-onderzoek heb ik destijds gefinancierd door het winnen van een beurs. Deze was beperkt en gaf nauwelijks mogelijkheid tot theater- of concertbezoek. Göttingen bood voor mensen zoals ik de mogelijkheid om een paar keer per jaar gratis naar theater en concerten te gaan. Ik heb toen besloten later in mijn leven een vast deel van mijn inkomsten te geven aan culturele instellingen. Ook stel ik een vast deel van mijn tijd beschikbaar.

Friezen om Utens biedt mij de mogelijkheid om rechtstreeks bij te dragen aan Friesland, mijn geboortegrond. De door de jaren heen in binnen- en buitenland opgebouwde ervaring, kennis en netwerken kan ik inzetten om relevante projecten mede mogelijk te maken en mensen met elkaar te verbinden.”

Marc de Graaf (penningmeester)

Marc E.M. de Graaf (1970) is opgegroeid in Joure en ging voor zijn middelbare school naar Heerenveen. Na de middelbare school ronde hij de studie Fiscaal Recht in Leiden af. Hij werkte als belastingadviseur in Den Haag en Amsterdam. Sinds eind 2003 is hij medeoprichter en eigenaar van een tax compliance-kantoor in Amsterdam. Na 25 jaar in het “Westen” te hebben gewoond is hij in 2015 teruggekeerd naar “it Heitelân” om zich te kunnen inzetten voor en te genieten van de Friese cultuur en natuur.

Quote Marc: “Mijn jeugd was één groot Kameleon-avontuur. Graag geef ik dit avontuur door aan de komende generaties.”

Ayzo van Eysinga (secretaris)

Komend uit een Friesch geslacht heb ik tot mijn spijt nooit in Friesland gewoond. In mijn opvoeding is, wat wij altijd gekscherend “de groot Friesche gedachte” noemde, wel altijd een duidelijke rode lijn geweest. Toen ik vernam van het initiatief van FoU hoefde ik niet na te denken om me daarvoor in te willen zetten. Ook langs deze weg kan ik de Friesche traditie voort zetten. Fryslan boppe!