Friezen-om-Utens streeft naar:

 • een wereldwijde samenwerking tussen Friezen en iedereen met een affiniteit voor Friesland;
 • het verbinden van Friezen binnen en buiten de Provincie;
 • het verstevigen van de lokale cultuur;
 • het bevorderen van de transitie naar een duurzame samenleving;
 • het ondersteunen van relevante en waardevolle lokale projecten;
 • het bevorderen van materiële en immateriële investeringen in de eigen en lokale omgeving;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen vertegenwoordigers van en binnen de aandachtsgebieden van Friezen-om-Utens;
 • het bevorderen van nieuwe en toekomstbestendige financieringsvormen voor musea, theaters, muziekgezelschappen etc.; en
 • het bouwen van rechtstreekse relaties tussen kunstenaars en Friezen om utens om zo het hedendaagse maecenaat te faciliteren.

Het ondersteunen van relevante en waardevolle lokale projecten doet Friezen-om-Utens als volgt:

 • crowdfunding;
 • kennisdeling;
 • het beschikbaar stellen van netwerken; en/of
 • het doen van vrijwilligerswerk.

Crowdfunding is een hedendaagse vorm van de coöperatie. Friezen hebben een lange en succesvolle geschiedenis op dat vlak. Ze zijn misschien wel de uitvinders ervan. Friezen-om-Utens zet dit middel, via deze website, in om een bijdrage te leveren aan het verstevigen van lokale instellingen en initiatieven binnen de verschillende aandachtsgebieden.

Citaten

Dankzij de steun van Friezen om Utens konden wij in 2014 het Oranjewoud Festival extra onder de aandacht brengen van het publiek. Het is van belang Friezen uit alle windstreken te betrekken bij de ontwikkelingen rondom 2018 waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad is van Europa en Oranjewoud Festival één van de projecten vormt. De Stichting Friezen om Utens kan hier een waardevolle rol in spelen. Wij kijken dan ook uit onze samenwerking verder te verdiepen.